اخبار برگزیده

قاشق بخونش اینو حتما ب گفته یکی از استادان بزرگه

قاشق میدونستی جسم. چون توان دل کندن از وابستگی را نداره و دوست داره دوباره آن وابستگی را تجربه کند به همین جهت روح به سمت جسم رفته و تلاش میکنه جسم مرده را متقاعد کنه که دوباره روح وارد میشه واسه متقاعد جسم خودش در واقع همان فشار قبره
این فشار هیچ وقت به جسم وارد نمیشه چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمیکنه پس فشار قبر در واقع فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی نداره که شخص قبر داره یا نداره این فشار هیچ ربطی به. شب زمینی نداره و میتونه از لحظه مرگ شروع بشه. وابستگی ها باعث میشه که روح انسان تا سال ها نتونه از این مرحله بگذره و گاهی تا سال ها فرد فوت شده نمیتونه وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر اثری از ان نیست را رها کند قاشق این یعنی وقتی من هنوز هر روز هر لحظه وقتی بهت فکر میکنم بهت وابستم نمیزارم تموم بشه حتی تو قبرم
منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها